ขอต้อนรับสู่ ThaiStudentExchange.Com เว็บไซต์เพื่อพานักเรียนไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตัวแทนองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP

บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ดำเนินกิจการ 2 ส่วนดังนี้ .-
  1. ด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้พาชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยงต่างประเทศทุกเส้นทางทั่วโลกมากว่า 1 พันคนต่อปี ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.wtravel.co.th
  2. ด้านการศึกษา ในปี 2551 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการพานักศึกษาไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 250 คน ต่อมาบริษัทฯ ได้เป็นผู้พานักเรียน-นักศึกษาไทย เดินทางไปต่างประเทศอย่างหลากหลายโครงการ และหลากหลายเส้นทางทั่วโลก ในส่วนของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน บริษัทฯ เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ในการคัดเลือกนักเรียนไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP(High School Academic Year Program in America)  โดยได้จัดส่งนักเรียนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการมาแล้ว 9 รุ่น(ปีละ 1 รุ่น) 

    ขณะนี้ อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจ ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่นที่ 10 เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2021-2022-2023 โดยบริษัทฯ มีทุนสนับสนุนค่าโครงการให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแบบเต็มจำนวนโดยผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายค่าโครงการเพิ่ม มูลค่าทุน 400,000.-บาท พร้อมทุนฟรี ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สหรัฐอเมริกา เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งทุนอื่นๆ อีกหลายทุน


สอบชิงทุนไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา  
ทุนฟรี  ค่าโครงการเต็มจำนวนมูลค่า 400,000.-บาท
(ไปฟรี ไม่ต้องจ่ายค่าโครงการ)
 
ไม่ว่าน้องๆ จะเป็นนักเรียนโรงเรียนไหน ในประเทศไทย ก็มีสิทธิ์ได้ทุนไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา ฟรี

กำหนดสอบชิงทุนครั้งต่อไป วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564

สมัครสอบชิงทุน 


 
» โครงการที่อยู่ระหว่างเปิดรับสมัคร / ข่าวสารโครงการ
เปิดสอบชิงทุนไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกาฟรี!(ไม่ต้องจ่ายค่าโครงการ) กับทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564 
Mar 6, 2021 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10 (2021-2022-2023) เปิดรับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวน มูลค่า 400,000.-บาท พร้อมทุนฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - สหรัฐอเมริกา พร้อมทุนสมทบอื่น ๆ อีกมากมาย

ขอแสดงความยินดีน้องๆ นักเรียนที่สอบผ่าน และตอบรับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 9 ประจำปี 2563-2564 
Mar 6, 2021 
ทำความรู้จักกับนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่น 9

โอกาสที่นักเรียนจะได้รับทุนฟรี ไม่ไกลเกินฝัน 
Mar 6, 2021 
เปรียบเทียบระหว่างทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP กับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการอื่น

ทุกคำถามเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา มีคำตอบ 
Mar 6, 2021 
รวมคำถามยอดนิยมเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP พร้อมคำตอบให้หายสงสัย

นางสาวกนกดารินทร์ แซ่หลิ่ว (น้องหมิงจู) AYP 8 
Jan 23, 2020 
นางสาวกนกดารินทร์ แซ่หลิ่ว (น้องหมิงจู) จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Encore High School Hesperia, California.

นางสาวปณิดา กิจวิถี (น้องปาล์มมี่) AYP 8 
Jan 23, 2020 
นางสาวปณิดา กิจวิถี (น้องปาล์มมี่) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Walnut Ridge High School Walnut Ridge, Arkansas.

นางสาวอัลฮาร์วานี สะแลแม (น้องฮันนี่) AYP 8 
Jan 23, 2020 
นางสาวอัลฮาร์วานี สะแลแม (น้องฮันนี่) จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Spray High School Spray, Oregon.

นางสาวนงนภัส ลิม (น้องจิงจิง) AYP 8 
Jan 23, 2020 
นางสาวนงนภัส ลิม (น้องจิงจิง) จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Campbell County Comprehensive High School, Jacksboro, Tennessee.

นางสาวพรปวีณ์ มะสีพันธุ์ (น้องพลอย) AYP 8 
Jan 23, 2020 
นางสาวพรปวีณ์ มะสีพันธุ์ (น้องพลอย) จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Northwood High School, Shreveport, Louisiana.

นางสาวภัททิยา โอนวัง (น้องฟิล์ม) AYP 8 
Jan 23, 2020 
นางสาวภัททิยา โอนวัง (น้องฟิล์ม) จากโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Canyon Ridge High School, Twin Falls, Idaho.

 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com


AYP 9 (2020-2021) Students
AYP 8 (2019-2020) Students