นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่น 9(ปี 2020) 
ปี 2020-2021

คนที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น โรงเรียน
1 เด็กหญิงสลิณา ธาดาพงค์ประสิทธ์ เจสซี่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
2 นางสาวพวงเพชร หอมสุคนธ์ ฟีฟ่า โรงเรียนสาธิตวิทยา
3 นางสาวนันท์นภัส พูนพล ไอซ์ โรงเรียนปากช่อง
4 เด็กหญิงอาจาริยา ชิโนมี เอมม่า โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
5 เด็กหญิงผกาวรรณ ผลศรี ออม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
6 เด็กหญิงเกวลิน ชำนาญยา เเก้มลิง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
7      
8      
9      
10      
11