บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ 

บริการรับชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ (ONLINE PAYMENT)
 
 
  • หากท่านเลือกชำระค่าทัวร์ - ตั๋วเครื่องบิน หรือค่าบริการอื่นๆ ด้วยบัตรเครดิต แต่ท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางเพื่อนำบัตรเครดิตมาชำระที่สำนักงานของบริษัทฯ ท่านสามารถเลือกใช้บริการชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ได้
  • โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดสร้าง Link การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์จัดส่งให้ท่าน พร้อมรหัสการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออไลน์  ใส่ลงไปในช่องที่กำหนดไว้ พร้อมกด Submit เพื่อนำท่านไปสู่หน้าการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ของสถาบันการเงิน 
 
บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ท่าน โดยการชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด  ก็สามารถขำระได้ โดยท่านปฎิบัติตามขั้นตอน ดังนี้.-
 
  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าท่านต้องการจะชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์
  2. เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมเลขที่อินวอยส์ หรือเลขที่อ้างอิง(รหัสการชำระะงิน)ให้ท่าน
  3. ท่านเข้าไปที่ Link ที่ บริษัทฯ จัดส่งให้ท่าน 
  4. นำเลขที่อินวอยส์ หรือเลขที่อ้างอิง(รหัสการชำระะงิน) ที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ใส่ลงไปในช่อง Invoice no./Ref no. หลังจากนั้น คลิก Submit
  5. ระบบจะแสดงรายละเอียด บริการที่ท่านได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไว้ อาทิ เช่น รายละเอียดทัวร์, ตั๋วเครื่องบิน, สายการบิน, เส้นทางบิน  เป็นต้น พร้อมกับแสดงจำนวนเงินค่าบริการ
  6. เมื่อท่านตรวจเช็คข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม Check Out ระบบจะนำท่านไปยังเวบไซต์ของสถาบันการเงิน เพื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน และทำตามคำแนะนำในเวบไซต์ของสถาบันการเงินต่อไป จนเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ออนไลน์

ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุด มั่นใจสูงสุดได้ว่าข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน จะเก็บเป็นความลับด้วยระบบเข้ารหัสข้อมูล Secure Socket Layer(SSL)  ตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล