บริการรับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ 
บริการรับจดทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ
 
www.wtravel.co.th โดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด บริการรับจัดกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ(Incentive Group Tour) รับจัดกิจกรรม Outing ทีมบิลดิ้ง/สัมมนา-ดูงาน นอกสถานที่ สำหรับองค์กร, หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน, บริษัทฯ ห้างร้าน รวมทั้งกรุ๊ปส่วนตัวอื่นๆ ทั้งการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยทีมงานมากด้วยประสบการณ์ด้านทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ มานานกว่า 10 ปี ทั้งเส้นทางในประเทศ และต่างประเทศเส้นทางใกล้-ไกล เอเซีย, ยุโปร, อเมริกา,เป็นต้น

หากท่านวางแผนจะเดินทางท่องเทีี่ยวแบบหมู่คณะ ทีมงานเรายินดีให้คำปรึกษา พร้อมทีจะให้คำแนะนำในการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกับท่าน พร้อมกับนำเสนอราคาให้ท่านพิจารณาในเวลาอันรวดเร็ว ตามงบประมาณที่ท่านกำหนดไว้ ทีมงานเราพร้อมที่จะเดินทางไปพบท่านถึงสถานที่ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมนำเสนอโปรแกรมทัวร์ ออกแบบรายการทัวร์ ร่วมกับท่าน เพื่อให้ท่านได้พิจารณาตัดสินใจ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-374-1300 หรือกรอกรายละเอียด การจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ในเว็บไซต์ www.wtravel.co.th ทีมงานเราจะรีบติดต่อกลับไปยังท่านโดยเร็วที่สุด

มั่นใจ เมื่อไปทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ กับ บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 • บริษัทฯ เปิดดำเนินการนานกว่า 11 ปี
 • ให้บริการด้านการศึกษาต่อ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ สำหรับนักเรียน นักศึกษาไทย มาแล้วหลายพันคน และให้บริการทัวร์ต่างประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวไทยมาแล้วหลายหมื่นคน
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตาม พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวฯ ปี 2551
 • ได้รับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว "ระดับดี" จากรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • ได้รับรางวัล ยอดขายทัวร์สูงสุดในหลายเส้นทาง อาทิ ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, พม่า, เส้นทางทัวร์เรือสำราญ เป็นต้น
 • บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ(TIECA)
 • บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)  
 • มีที่ดิน และอาคารสำนักงาน เป็นของบริษัทฯ เอง
 • ไม่เคยมีประวัติ ปล่อยคณะทัวร์ลอยแพทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ และที่ต่างประเทศ

ตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน บางส่วนที่เลือกใช้บริการจากเรา
 • กองทัพอากาศ
 • วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 • ศาลปกครองสูงสุด
 • คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนในเครือสารสาสน์
 • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
 • บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จํากัด
 • บริษัท รอยัลเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
 • บริษัท อรรถบูรณ์ จํากัด
 • บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทบริษัท ไซเคิลบูติค จำกัดยซอสเซส มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
 • หจก.สวนแม่โจ้ เนอร์สเซอรี่
 • บริษัท เอยูก้า ไฮเทคโน จำกัด
ขอราคาทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ