นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 8 (2019) 
คนที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น โรงเรียน
1 นางสาวนงนภัส ลิม จิงจิง โรงเรียนธิดานุเคราะห์
2 นางสาวมลชสร บุญรัตน์ นัท โรงเรียนสุธีวิทยา
3 นางสาวนันท์นภัส พูนพล ไอซ์ โรงเรียนปากช่อง
4 นางสาวพรปวีณ์ มะสีพันธุ์ พลอย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
5 นางสาวอัลฮาร์วานี สะแลแม ฮันนี่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
6 นายสาริศ ฟุ้งสถาพร เต๋อ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
7 นางสาวภัททิยา โอนวัง ฟิล์ม โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
8 นายภสุ วรพิทยาภรณ์  ปลื้ม โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มรภ.พระนคร
9 นางสาวชนัญชิดา มีสัจจานนท์ เอมม่า โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
10 นางสาวกนกดารินทร์ แซ่หลิ่ว หมิงจู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
11 นายปณธร เตียเอี่ยมดี จอหงวน โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย