เมื่อน้องๆ ถึงอเมริกา
เมื่อน้องๆ ถึง USA แล้วต้องทำอย่างไร
  • ก่อนที่เครื่องบินจะถึงเมืองแรกที่น้องๆ ไปถึงอเมริกา หรือ Port of Entry  พนักงานตอนรับบนเครื่องบินจะแจกแบบฟอร์ม I-90 ให้กรอก ถ้ามีข้อสงสัยให้น้องๆ ถามเจ้าหน้าที่บนเครื่อง
  • น้องๆ ทุกคนจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง น้องๆ จะต้องยื่นเอกสารหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทำการประทับตรา น้องๆ จะต้องทำการสแกนนิ้วมือ และม่านตา ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบันทึกเอกสารของน้องๆ เข้าสู่ระบบ  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะถามคำถามน้องๆ เกี่ยวกับจุดประสงค์เข้าเมือง มีระยะเวลาพำนักนานเท่าไร และมีตั๋วเครื่องบินขากลับหรือยัง
  • หลังจากนั้นจะเข้าสู่ด่านศุลกากร เพื่อตรวจดูสิ่งของที่นำติดตัวเข้ามา อยู่ในรายการที่ต้องห้านำเข้าประเทศหรือไม่
  • หลังจากผ่านขบวนการต่างๆ น้องๆ เดินไปจุดทางออกของผู้โดยสารทางออก ในจุดนี้เองน้องๆ จะได้พบกับครอบครัวอุปถัมภ์(Host Famary) มารอน้องๆ เพื่อพาเดินทางไปบ้านต่อไป 
           
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 (พี่นุช)
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com
วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น  ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ 

Worantex Education is an approved member of the Thai International Education Consultant Association ( TIECA).

 
Copyright © 2007-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600