การเตรียมตัวก่อนน้องๆ เดินทางไปอเมริกา

ก่อนเดินทางน้องๆ นักเรียน ควรเตรียมตัว ดังนี้.-

  • น้องๆ ควรจะศึกษาข้อมูลของรัฐ และเมืองที่น้องจะเดินทางไป ดูสภาพอากาศ เพื่อจะได้เตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม 
  • น้องๆ ควรเตรียมกระเป๋า เสื้อผ้า สิงของ เอกสาร ก่อนการเดินทางแนิ่นๆ และควรจะทำ Checklist ไว้เช็คของให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง น้องๆ ควรจะจัดกระเป๋าเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อง 1 สัปดาห์ เพราะการจัดกระเป๋าล่วงหน้าจะทำให้ตรวจสอบสิ่งที่ขาดตกบกพร่อง และไม่เกิดความฉุกละหุกในการจัดกระเป๋าสัมภาระ
  • น้องๆ ควรจะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากเมืองไทยไปด้วย เพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงการเดินทาง โดยสามารถแลกได้ที่ธนาคารพาณิชย์ หรือเค้าเตอร์แลกเงินของเอกชน ตามห้างสรรพสินค้า หรือสนามบิน 
  • น้องๆ ควรให้ผู้ปกครองทำบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดรบิน หรือบัตรเครดิต เพื่อนำไปใช้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย
  • ทางสายการบินอนุญาตให้นำกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องได้ เช่น กระเป๋าเงิน เอกสารส่วนตัว ที่จำเป็นต้องพกติดตัวตลอดเวลา  การเตรียมกระเป๋าเล็กสะพายขึ้นเครื่อง (Carry On Bag) ซึ่งน้ำหนักจะต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และสามารถว่างไว้บนชั้นวางของบนศรีษะผู้โดยสารได้ 
  • สายการบินจะอนุญาตให้น้องๆ โหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น
  • ก่อนเดินทางน้องๆ ควรจะต้องตรวจสุขภาพให้เรียบร้อย โดยเฉพาะสุขภาพช่องปาก เพราะที่สหรัฐอเมริกา การตรวจช่องปาก มีราคาที่แพงมาก
  • ในกรณีที่น้องๆ ต้องการนั่งที่นั่งบนเครื่องบินริมหน้าต่าง(Window Seat) หรือริมทางเดิน(Aisle Seat) ควรแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเช็คอิน 
  • น้องๆ ควรไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิ และเช็คอินก่อนที่เครื่องจะออกไม่น้อยกว่า 2-3 ชั่วโมง
 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 (พี่นุช)
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com
วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น  ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ 

Worantex Education is an approved member of the Thai International Education Consultant Association ( TIECA).

 
Copyright © 2007-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600