นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่น 9(ปี 2020)


ปี 2020-2021


คนที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น โรงเรียน
1 นางสาวเกศินี ชัยประสิทธิ์กุล เพลง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
2 นางสาวกันทิมา กมลคุณานนท์ น้ำหอม โรงเรียนอุตรดิตถ์
3 เด็กชายณฐภัทร กอแก้ว เปรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
4 เด็กหญิงอาจาริยา ชิโนมี เอมม่า โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
5 เด็กหญิงเพชรโสภา ลำไย เพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
6 เด็กหญิงเกวลิน ชำนาญยา เเก้มลิง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
7 นายเตวิช ตู้ทวีทรัพย์ เปา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
8 เด็กหญิงณฤดี แก้วดวงดี แตงโม โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
9 นางสาวศมน โฉมฉายธรรม หริง โรงเรียนหอวัง
10 เด็กชายปาฏิหาริย์ เหลียงกอบกิจ ริชชี่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
11 เด็กชายเจษฏา วรรณารักษ์ เพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
12 นางสาวศิรดา ลดาวัลย์ แคสซี่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com


AYP 9 (2020-2021) Students
AYP 8 (2019-2020) Students