ทำความรู้จัก บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
Worantex Education and Travel
 หนึ่งในองค์กรชั้นนำในด้านการแนะแนวการศึกษา–แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และท่องเที่ยวต่างประเทศ  Worantex Education  เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศในปี 2550  เป็นปีแรก โดยในปีแรกนี้ บริษัทฯ ได้เป็นผู้พานักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กว่า 250 คน
  
จากปี 2550 จนถึงปัจจุบัน  Worantex Education ได้จัดส่งนักเรียน-นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อ และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, สิงคโปร์ เป็นต้น
 
Worantex Education จดทะเบียนจัดตั้งองค์กรอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และได้รับอนุญาตจัดส่งนักเรียน-นักศึกษาไทย เดินทางไปต่างประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ใบอนุญาตเลขที่ 11/05836) ตาม มาตรา 4 พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ปี พ.ศ. 2551
 
Worantex Education เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ ขององค์กรแลกเปลี่ยนฯ ที่ได้รับการยอมรับจาก Department of State ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนฯ, ตัวแทนสถาบันการศึกษา ชั้นนำจากทั่วโลก
 
Worantex Education เป็นต้วแทนการท่องเที่ยว พาชาวไทยไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ทั้งรูปแบบทัวร์ร่วมคณะ(Collective Tour) และทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ(Incentive Tour) ให้บริการด้านทัวร์มานานหลายปี โดยในแต่ละปีเป็นผู้พานักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ มากว่าหนึ่งพันคน 
 
Worantex Education  เป็นสมาชิกองค์กรชั้นนำในประเทศที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ(Tieca) , สมาชิกสมาคมไทยบริการการท่องเที่ยว(TTAA) และสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย(Thai e-Commerce Association)
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด

ทุนจดทะเบียน 2,000,000.- บาท
เลขทะเบียนพาณิชย์ 0105550010321
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2550
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3032506823
ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2374-1300
แฟกซ์ 0-2374-2600
โทรศัพท์มือถือ 086-321-1212
เวลาทำการ 8.30 น. - 17.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ และ 8.30 น. - 14.00 น. วันเสาร์ 
วันปิดทำการ วันอาทิตย์ และวันหยุดสำคัญ
เว็บไซต์ www.worantex.com
  www.thaistudentexchange.com
  www.summercamptour.com
อีเมล์ education@worantex.com
ไลน์ weducation
ไลน์ @ @weducation

 
 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com


AYP 9 (2020-2021) Students
AYP 8 (2019-2020) Students