โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 8 กำลังเปิดรับสมัคร...คลิ๊ก!
Apr 15, 2019 
ทุนสมทบนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่น 8 ประจำปี 2019-2020 สำหรับนักเรียนไทย ที่กำลังเรียนอยู่ ม.3- ม.5


ประกาศสอบคัดเลือก โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 8

ประจำปี 2019-2020

(High School Academic Year Program in America)

 

คุณสมบัติของนักเรียนที่สนใจจะสมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ

  • มีสัญชาติไทย
  • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 5 
  • อายุ 15 - 17 ปีบริบูรณ์(ในวันเดินทาง)
  • วันเกิดระหว่าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2547
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  • สามารถแสดงทรานสคริป์ 3 ปีย้อนหลัง
  • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
  • มีจดหมายรับรองความประพฤติ จากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ(ใช้เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์แล้ว)
  • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโดยข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ที่สหรัฐอเมริกา โดยได้คะแนนสอบตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ กำหนด 

heartจัดสอบโค้งสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2562heart

รับทันที!

ส่วนลดค่าโครงการ มูลค่า 20,000.- บาท

(เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมกับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ) 


ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www. worantex.com หรือ www.thaistudentexchange.com
2. รอ E-mail ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) 
3. ชำระค่าสมัครสอบ 
300.-บาท และส่งหลักฐานการชำระ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครมาทางเมล์ education@worantex.com, Line ID : weducation
4. เดินทางมาสอบในวันที่กำหนด หรือนัดสอบในวันที่นักเรียนสะดวก โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
5. วันสอบ นำอุปกรณ์เครื่องเขียนมาให้พร้อม 
ใช้เวลาสอบประมาณ 1.5 - 2 ชั่งโมง และประกาศผลการสอบภายในวันสอบ

สมัครสอบทางออนไลน์ ได้ที่ 

 


ช่องทางการชำระค่าสมัครสอบ

สามารถชำระเข้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดังต่อไปนี้.-    
 

ธนาคาร เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 173-2-38638-8
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 009-0-25414-5
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 022-3-83514-7
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 061-0-22167-1
 
 

กำหนดการสอบ

กำหนดสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 8 (2019-2020)
 
 

วันที่

เวลา

27 เมษายน 2562

10:00 - 12:00 น.

 
หลังจากนักเรียนกรอกใบสมัครออนไลน์ พี่ๆ ทีมงาน จะติดต่อน้องๆ
น้องๆ และผู้ปกครอง สามารถรอฟังผลสอบได้ทันที หลังจากที่สอบเสร็จ
วันสอบแต่งชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
วันสอบผู้ปกครองควรเดินทางมาด้วย เพื่อรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา กับเจ้าหน้าที่โครงการ
นักเรียนที่ไม่สะดวกมาสอบในวันดังกล่าว สามารถนัดสอบกับเจ้าหน้าที่โครงการ ตามวันเวลาที่นักเรียนสะดวก
 
 

สถานที่สอบ

 

สำนักงาน บริษัท Worantex education and travel จำกัด 
7 ซ.รามคำแหง 60 แยก 9 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

ดูแผนที่ 

 

ข้อสอบ

 ข้อสอบ ELTiS Test ข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา


 

ประกาศผลสอบ

 

ทราบผลสอบทันที หรือภายใน 1-2 วัน 

 

 


สอบถาม ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา ติดต่อ : พี่นุช

สายด่วน 086-321-1212

โทร 02-374-1300 ต่อ 220 

id : @weducation, weducation

education@worantex.com


 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com


AYP 9 (2020-2021) Students
AYP 8 (2019-2020) Students