เชิญนักเรียน-ผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน Open House AYP Student Exchange in USA
Dec 11, 2020 
นักเรียน-ผู้ปกครอง ที่สนใจจะเดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ควรพลาดงานนี้ ท่านจะได้รับข้อมูลนักเรียนแลกเปลี่ยนอย่างครบถ้วนในงานนี้ โดยทีมงานอาจาย์องค์กร Ayp Thailand ที่มากด้วยประสบการณ์ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา


 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com


AYP 9 (2020-2021) Students
AYP 8 (2019-2020) Students