ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9
Sep 27, 2019 
ครั้งที่ 7/2019 สอบวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ สำนักงานบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 7
วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
เวลา : รอบเช้า 9.00น. - 11.00น 
สถานที่สอบ : สำนักงานบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
 
รอบเช้า 9.00น. -11.00น. 
 
เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล นักเรียน โรงเรียน  จังหวัด
1 เด็กหญิงปรียากร ศรีสังข์ St. Paul Convent Chonburi
2 นายนิพนธ์ อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ตราด
3 เด็กชายpobnipit ngowjareonsuk โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
4 นางสาวดมิศรา อุทัยมาตย์ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
5 นางสาวณัฐชา ธามณี โรงเรียนศรียาภัย ชุมพร
6 เด็กหญิงกมลลักษณ์​ วัวลำพอง โรงเรียนกบินทร์​จริยา​คม​ ปราจีนบุรี​
7 เด็กหญิงอพิชญา รัตนภูมิสิทธิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ
8 นางสาวธมลวรรณ พูนก่อเกียรติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
9 นางสาวณัฐนิช เป็นมงคล โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย
10 นางสาวณัฐชา กองนึก Saint John Mary International School  สระบุรี
11 นายก้องภพ กันทะปวง โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย
12 นายปารย์รพี วงษ์คำจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
13 นางสาวChayapa Thanamongkolrit โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
14 เด็กหญิงธนาพร ทัดเที่ยงนิกร โรงเรียนมัญจาศึกษา ขอนแก่น
15 นายกฤตยชญ์ คงศรีเจริญ โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย เชียงราย
16
เด็กหญิงณัฐกฤตา ภัคปิติวัฒนา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 
กรุงเทพมหานคร
17
เด็กชายระพีพัฒน์ ใยยะผลสุข
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
กรุงเทพมหานคร
18
นางสาวธัญพิชชา วิริกุลเจริญ
โรงเรียนธัญพิชชา วิริกุลเจริญ
กรุงเทพมหานคร
19 นางสาวภิตินันท์ บุญเยี่ยมธนดิลก โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร
20 เด็กชายชวิศ สูตรตรีนาถ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
21 นายธฤต ภู่พงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
22 นางสาวPimmada Tiengdah Adventist International Mission School นครราชสีมา
23 เด็กหญิงกมล​ลักษณ์​ วัว​ลำพอง โรงเรียนกบินทร์​จริยา​คม​ ปราจีนบุรี
24 นางสาวพรหมพร วิธานพิสิฐพงศ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์
25 เด็กชายพลเอก คงคาลัย โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
26 นางสาวอรสรัญ ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
27 เด็กหญิงสุอัมภา กองนึก Saint John Mary International School สระบุรี
28 นายธีรสิทธิ์ เดชเพิ่ม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
29 นางสาวปาลลิน ศรฤทธิ์ชิงชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
30 นางสาวบุญจิรา แก้วใส โรงเรียนบ้านสันทราย เชียงราย
31 นางสาวกชกร กสิกรรม โรงเรียนวิสุทธรังษี กาญจนบุรี
32 เด็กหญิงเอื้อการย์ บัวเกตุ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่

 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.comAYP 9 (2020-2021) Students
AYP 8 (2019-2020) Students