ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9
Nov 22, 2019 
ครั้งที่ 9/2019 สอบวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ สำนักงานบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 8
วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
เวลา : รอบเช้า 9.00น. - 11.00น 
สถานที่สอบ : สำนักงานบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
 
รอบเช้า 9.00 น. -11.00 น. 
 
เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล นักเรียน โรงเรียน  จังหวัด
1 เด็กหญิง เรนะ อาซามิ อนุชนศึกษา กาญจนบุรี
2 นาย สรวิศ วิทยาคม เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
3 เด็กหญิง พิชานันท์ รูปขำ โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 นางสาว ณัฏฐกันย์ หอมทอง ราชินี กรุงทพมหานคร
5 นาย Adithep Thammashote สาธิตคริสเตียนวิทยา กรุงทพมหานคร
6 นาย รวิพล คามนิริมต สวนกุหลาบสิทยาลัย กรุงทพมหานคร

 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com AYP 9 (2020-2021) Students
AYP 8 (2019-2020) Students