ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9
Dec 18, 2019 
ครั้งที่ 9/2019 สอบวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ สำนักงานบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 10
วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
เวลา : รอบเช้า 9.00น. - 11.00น 
สถานที่สอบ : สำนักงานบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
 
รอบเช้า 9.00 น. - 11.00 น.
 
เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล นักเรียน โรงเรียน  จังหวัด
1 นางสาว ณิชาพัชร์ ปินตา ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
2  นางสาว Thanapawn Phuamor Global English School นนทบุรี
3 นาย รวิพล คามนิริมต สวนกุหลาบสิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา พระนารายณ์ ลพบุรี
5 นางสาว ศิรัญญา สินธุวงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
6 เด็กหญิง พิชญ์ชัญญา มัชฌิมาพฤทธิ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
7 นางสาว นันทกาญจน์ พิพัฒนกูล โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
8 นางสาว Panida​ Kongkaew​ วิทยา​นุกูล​นารี​ เพชรบูรณ์​
9 เด็กหญิง  ปลายสุดา ดีไธสง เทศบาล​3บ้านเหล่า อุดรธานี​
10 เด็กหญิง สุทธดา​ คุฑละคร เทศบาล3บ้านเหล่า อุดรธานี​
11 นาย อภินัทธ์ เพชรคง วรนรรีเฉลิม นครศรีธรรมราช
12 นางสาว สุดารัตน์ กาฬจันโท มหาวชิราวุธ สงขลา
13 นางสาว สุพิชชา วิญญกูล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
14 นางสาว ต้นน้ำ จันทร์สุข โรงเรียนราชประชาสมาสัย สมุทรปราการ
15 นาย ขจรศักดิ์ พลเขตร์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
16 นางสาว เพียงออ วิจิตรบัณฑิตกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
17 นาย วิชชุกร วิจิตรบัณฑิตกุล วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
18 นางสาว อารยา​ จิตร​งาม​ข​ำ​ คุรุ​ราษฎร์​รังสฤษฎ์​ ราชบุรี
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 10
วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
เวลา : รอบเช้า 9.00น. - 11.00น 
สถานที่สอบ : สำนักงานบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
 
รอบเช้า 9.00 น. - 11.00 น.
 
เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล นักเรียน โรงเรียน  จังหวัด
1 นางสาว ณิชาพัชร์ ปินตา ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
2  นางสาว Thanapawn Phuamor Global English School นนทบุรี
3 นาย รวิพล คามนิริมต สวนกุหลาบสิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4 นางสาว จิดาภา แก้วมุกดา พระนารายณ์ ลพบุรี
5 นางสาว ศิรัญญา สินธุวงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
6 เด็กหญิง พิชญ์ชัญญา มัชฌิมาพฤทธิ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
7 นางสาว นันทกาญจน์ พิพัฒนกูล โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
8 นางสาว Panida​ Kongkaew​ วิทยา​นุกูล​นารี​ เพชรบูรณ์​
9 เด็กหญิง  ปลายสุดา ดีไธสง เทศบาล​3บ้านเหล่า อุดรธานี​
10 เด็กหญิง สุทธดา​ คุฑละคร เทศบาล3บ้านเหล่า อุดรธานี​
11 นาย อภินัทธ์ เพชรคง วรนรรีเฉลิม นครศรีธรรมราช
12 นางสาว สุดารัตน์ กาฬจันโท มหาวชิราวุธ สงขลา
13 นางสาว สุพิชชา วิญญกูล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
14 นางสาว ต้นน้ำ จันทร์สุข โรงเรียนราชประชาสมาสัย สมุทรปราการ
15 นาย ขจรศักดิ์ พลเขตร์ กัลยาณวัตร ขอนแก่น
16 นางสาว เพียงออ วิจิตรบัณฑิตกุล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
17 นาย วิชชุกร วิจิตรบัณฑิตกุล วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
18 นางสาว อารยา​ จิตร​งาม​ข​ำ​ คุรุ​ราษฎร์​รังสฤษฎ์​ ราชบุรี
 

 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com


AYP 9 (2020-2021) Students
AYP 8 (2019-2020) Students