ขอแสดงความยินดีน้องๆ นักเรียนที่สอบผ่าน และตอบรับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 9 ประจำปี 2563-2564
May 6, 2019 
ทำความรู้จักกับนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่น 9
นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริการุ่นที่ 9 ประจำปี 2563-2564

No. ชื่อ-สกุล นักเรียน สถาบันการศึกษา จังหวัด
1 นางสาวผกาวรรณ ผลศรี(น้องออม)  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  นครปฐม
2 นางสาวพวงเพชร หอมสุคนธ์(น้องฟีฟ่า)  โรงเรียนสันติวิทยา  เชียงราย
3 นางสาวสลิณา ธาดาพงศ์ประสิทธิ์ (เจสซี่) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพฯ
4 เด็กหญิงอาจาริยา ชิโนมี(เอ็มม่า) โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพฯ
5 นางสาวนันท์นภัส พูนพล(ไอซ์) โรงเรียนปากช่อง นครราชสีมา
6 เด็กหญิงเกวลิน ชำนาญยา(แก้มลิง) โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว สมุทรปราการ

 
 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com
ศูนย์สอบ กรุงเทพฯ
วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น  ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ 

Worantex Education is an approved member of the Thai International Education Consultant Association ( TIECA).

 
Copyright © 2007-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600