ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9
May 7, 2019 
ครั้งที่ 2/2019 สอบวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นที่ 9 ครั้งที่ 2
วันที่สอบ : วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
เวลา : 10-12  น.
สถานที่สอบ : สำนักงานบริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ


No ชื่อ-นามสกุล นักเรียน โรงเรียน  จังหวัด
1 เด็กหญิงอาจาริยา ชิโนมี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพ
2 นางสาววาริศสา ชื่นชมภู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
3 นางสาวธนภรณ์ พรยิ่ง โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี
4 นางสาวอุรุชา อัญชลี โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี
5 นางสาวบัณฑิตา เกิ้นโนนกอก โรงเรียนสกลวิทยา นครปฐม
6 เด็กหญิงPhunnawee Khruasena โรงเรียนราชินี กรุงเทพ
7 เด็กหญิงชาลิสา ธนศรีสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ กรุงเทพ
8 เด็กหญิงภัทรียา ขุนอินทร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพ
9 เด็กหญิงทัศนนันท์ โพธิ์จันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ หญิง สมุทรปราการ
10 นางสาวเกสรา นภัสรพีวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
11 นางสาวศิรินภรณ์ ปราโมทย์มุกด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ
12 นายชลทิศ สังสมศักดิ์ โรงเรียนเมืองนครนายก นครนายก
13 นาย คณาธิป อำนวยพร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคระห์ 

 

กรุงเทพ
14 เด็กหญิงลภัสรดา ภูษิตปกร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ
15 เด็กหญิงณัฐริกา โม้เมือง โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม หนองคาย
16 เด็กหญิงสุนงค์นาถ ระยับพันธ์ุ โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพ
17 นายอติธร งามสิมะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพ
18 นางสาวนฤมล ด้วงทอง โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพ
19 เด็กหญิง เกวลิน ชำนาญยา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
20 นางสาวแก้วมณี วงศ์แก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพ
 
 


 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com
ศูนย์สอบ กรุงเทพฯ
วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น  ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ 

Worantex Education is an approved member of the Thai International Education Consultant Association ( TIECA).

 
Copyright © 2007-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600