เปิดสอบชิงทุนไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกาฟรี!(ไม่ต้องจ่ายค่าโครงการ) กับทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564
Jan 23, 2020 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 10 (2021-2022) เปิดรับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวน มูลค่า 400,000.-บาท พร้อมทุนฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - สหรัฐอเมริกา พร้อมทุนสมทบอื่น ๆ อีกมากมาย

ประกาศสอบคัดเลือก โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 9

ประจำปี 2020-2021

(High School Academic Year Program in America)

 

 

คุณสมบัติของนักเรียนที่สนใจจะสมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ

 • มีสัญชาติไทย
 • กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 5 
 • อายุ 15 - 18 ปีบริบูรณ์(ในวันเดินทาง)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • สามารถแสดงทรานสคริป์ 3 ปีย้อนหลัง
 • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่่นได้เป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
 • มีจดหมายรับรองความประพฤติ จากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ(ใช้เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์แล้ว)
 • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโดยข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ที่สหรัฐอเมริกา โดยได้คะแนนสอบตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ กำหนด 

 

สอบชิงทุนเต็มจำนวน ฟรี! จำนวน 1 ทุน
มูลค่า 400,000.-บาท

ทุนตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพ-อเมริกา) ฟรี! จำนวน 2 ทุน
มูลค่า 50,000.-บาท

ทุนส่วนลดค่าโครงการฯ จำนวน 2 ทุน
มูลค่า 50,000.-บาท

พร้อมทุนสมทบอื่น ๆ อีกมากมาย จำนวน 45 ทุน
มูลค่ารวมกว่า 1,250,000.-บาท

(เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมกับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ)

 


ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก

1. กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www. worantex.com หรือ www.thaistudentexchange.com
2. รอ E-mail ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) 
3. ชำระค่าสมัครสอบ
200.- บาท และส่งหลักฐานการชำระ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครมาทางเมล์ education@worantex.com, Line ID : weducation
4. เดินทางมาสอบในวันที่กำหนด หรือนัดสอบในวันที่นักเรียนสะดวก โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
5. วันสอบ นำอุปกรณ์เครื่องเขียนมาให้พร้อม 
ใช้เวลาสอบประมาณ 1.5 - 2 ชั่งโมง และประกาศผลการสอบภายในวันสอบ

สมัครสอบทางออนไลน์ ได้ที่ 


ช่องทางการชำระค่าสมัครสอบ

สามารถชำระเข้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดังต่อไปนี้.-    

ธนาคาร เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 173-2-38638-8
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 009-0-25414-5
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 022-3-83514-7
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 061-0-22167-1
 
 

กำหนดการสอบ

 

กำหนดสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP) รุ่นที่ 9 (2020-2021)
 
 

วันที่

เวลา

วันที่ 26 ตุลาคม 2562

เวลา 09.00-11.00น.

 
หลังจากนักเรียนกรอกใบสมัครออนไลน์ พี่ๆ ทีมงาน จะติดต่อน้องๆ
น้องๆ และผู้ปกครอง สามารถรอฟังผลสอบได้ทันที หลังจากที่สอบเสร็จ
วันสอบแต่งชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
วันสอบผู้ปกครองควรเดินทางมาด้วย เพื่อรับฟังข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา กับเจ้าหน้าที่โครงการ
นักเรียนที่ไม่สะดวกมาสอบในวันดังกล่าว สามารถนัดสอบกับเจ้าหน้าที่โครงการ ตามวันเวลาที่นักเรียนสะดวก
 
 

สถานที่สอบ

 

สำนักงาน บริษัท Worantex education and travel จำกัด 
7 ซ.รามคำแหง 60 แยก 9 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

ดูแผนที่ 

 
 

ข้อสอบ

 ข้อสอบ ELTiS Test ข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา


 

ประกาศผลสอบ

 

ทราบผลสอบทันที หรือภายใน 1-2 วัน รายละเอียดทุนสนับสนุน สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP สหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 9)

ทุนประเภทที่ ทุนที่ได้รับ มูลค่า จำนวนทุน มูลค่ารวม
1 ทุนค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา ฟรี
(1 ปีการศึกษา)
400,000.- 1 400,000.-
2 ทุนตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (ไทย-อเมริกา) ฟรี 50,000.- 2 100,000.-
3 ทุนส่วนลดค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
(1 ปีการศึกษา)
50,000.- 2 100,000.-
4 ทุนส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
(ไทย-อเมริกา)
30,000.- 5 150,000.-
5 ทุนส่วนลดค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
(1 ปีการศึกษา)
20,000.- 15 300,000.-
6 ทุนส่วนลดค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
(1 ปีการศึกษา)
10,000.- 20 200,000.-
รวม 45 1,250,000.-
 

เกณฑ์การสอบคัดเลือกทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP)
 
ประเภททุน การคัดเลือก
ทุนประเภทที่ 1-3
ทุนประเภทที่ 1-3 (รวม 5 ทุน) ประกาศผล วันที่ 31 มกราคม 2563
- คัดจากผู้ทำคะแนนได้85% ขึ้นไป โดยได้คะแนนสูงสุด 20 ลำดับแรก
- ผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และหรือเรียงความ
        -ลำดับที่ 1     จะได้รับทุนฯ ประเภทที่ 1 ( จำนวน 1 ทุน)
        -ลำดับที่ 2-3  จะได้รับทุนฯ ประเภทที่ 2 (จำนวน 2 ทุน)
        -ลำดับที่ 4-5  จะได้รับทุนฯ ประเภทที่ 3 (จำนวน 2 ทุน)
        -ลำดับที่ 6-10 จะได้รับทุนฯ ประเภทที่ 4 (รวม 5 ทุน) หากมีผู้ได้รับทุนประเภทที่ 4  สละสิทธิ์
        - ลำดับที่ 11-20 จะได้รับสิทธิ์ ตัวสำรอง (กรณีผู้ได้รับทุนฯ ลำดับที่ 1-10 สละสิทธิ์)
ทุนประเภทที่ 4
ประกาศผล วันที่ 31 มกราคม 2563
– ผู้สมัครต้องมีคะแนน 80% ขึ้นไป (คัดจากผู้ทำคะแนนได้สูงสุด 5 ลำดับแรก โดยไม่มีการสอบ
ทุนประเภทที่ 5
- ผู้สมัครต้องมีคะแนน 75% ขึ้นไป 15 คนแรก (ไม่มีสอบสัมภาษณ์)
ทุนประเภทที่ 6
- ผู้สมัครต้องมีคะแนน 70% ขึ้นไป 20 คนแรก (ไม่มีสอบสัมภาษณ์)

ผู้ที่ทำคะแนนได้ 85% และ 80% ขึ้นไปสามารถยืนยันรับทุนประเภทที่ 5-6 (ตามโควตาที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น) ได้ทันที โดยยังคงมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกทุนลำดับที่ 1-4 ตามปกติ

กำหนดการสอบชิงทุน
 • เปิดรับสมัครสอบชิงทุน ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • กำหนดสอบชิงทุนทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์(20 คน) สำหรับทุนประเภทที่ 1-3 วันที่ 10 มกราคม 2563
 • กำหนดสอบสัมภาษณ์ สำหรับทุนประเภทที่ 1-3 วันที่ 18 มกราคม 2563
 • ประกาศผู้ได้รับทุน ประเภทที่ 1-3 วันที่ 31 มกราคม 2563
 • ทุนประเภทที่ 4-6 ประกาศผล หลังจากสอบเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง โดยจะมีจดหมายแจ้งผลให้กับนักเรียน-ผู้ปกครองโดยตรง

สอบถาม ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา ติดต่อ :

 

สายด่วน 086-321-1212

โทร 02-374-1300 ต่อ 220 

id : @weducation, weducation

education@worantex.com


 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com


AYP 9 (2020-2021) Students
AYP 8 (2019-2020) Students