นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา (AYP) รุ่นที่ 7 (2018-2019)
Apr 15, 2019 
ทำความรู้จักกับนักเรียนไทยแต่ละคน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเข้าร่วมโครงการอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com


AYP 9 (2020-2021) Students
AYP 8 (2019-2020) Students