ส่งนักเรียนโครงการทุนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 6

น้องบุค และครอบครัว

น้องไนท์ นายศณิรัฐ ธรรมยศ อายุ 16 ปี และครอบครัว

น้องบุค นายภูศิษฐ์ เกียรติชัยเลิศนภา อายุ 15 ปี

น้องเอิง นางสาวณัฏฐิยา ศิษฎิโกวิท อายุ 17 ปี

น้องเอิง และครอบครัว

บรรยากาศครอบครัวและเพื่อน ๆ มาส่งน้องแจนที่สนามบินค่าาาา

ไม่ต้องร้อง ๆ นะเพื่อน ๆ อีก 10 เดือนเจอกันนะค่ะ ✈✈✈

น้องแจน นางสาวรัตติยา กล้าแข็ง อายุ 16 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาราชภัฏนครปฐม

น้องน้ำขิง นางสาว ชลลนาถ ฉัตรจริยเวศน์ อายุ 17 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

น้องน้ำขิง และครอบครัวค่ะ ^__^

เดินทางปลอดภัยค่ะ ✈✈✈

"น้องบิ๊ก" นายพิสิษฐ์ เกียรติชัยเลิศนภา อายุ 17 ปี

"น้องบิ๊ก" และครอบครัว

เพื่อน ๆ มาร่วมส่งน้องบิ๊กที่สนามบินจ้า
 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com
ศูนย์สอบ กรุงเทพฯ
วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น  ตัวแทนคุณภาพ หนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ 

Worantex Education is an approved member of the Thai International Education Consultant Association ( TIECA).

 
Copyright © 2007-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600