นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่น 10(ปี 2021) 
นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่น 10(ปี 2021)

คนที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น โรงเรียน
1 นางสาวณฤดี แก้วดวงดี แตงโม โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
2 นางสาวอาจาริยา ชิโนมี เอมม่า โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
3 นางสาวเกวลิน ชำนาญยา เเก้มลิง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
4 นางสาวเกศินี ชัยประสิทธิ์กุล เพลง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
5 เด็กชายปาฏิหาริย์ เหลียงกอบกิจ ริชชี่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
6 นางสาวศิรดา ลดาวัลย์ แคสซี่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
7 นางสาวชติตา พจนาลัย จาจ้า โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย