นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่น 9(ปี 2020) 


ปี 2020-2021


คนที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น โรงเรียน
1 นางสาวเกศินี ชัยประสิทธิ์กุล เพลง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
2 นางสาวศมน โฉมฉายธรรม น้ำหอม โรงเรียนหอวัง
3 นางสาวลภัสรดา ภูษิตปกรณ์ มายด์ โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

 

กลับสู่หน้าหลัก