ผู้ได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา ฟรี คนที่ 11 
ชื่อ-สกุล สถาบันการศึกษา โครงการ ทุนที่ได้รับ
น.ส. เจริญรัตน์   แก้วมโนรมย์  
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา ประเภทวีซ่า : J1 ทุนฟรี ค่าโครงการ
  

กลับสู่หน้าหลัก