บริการรับชำระค่าทัวร์ด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ 

บริการรับชำระค่าทัวร์ด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ (ONLINE PAYMENT)
 
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบการชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ สะดวก สบาย ชำระได้ทุกที  ทุกเวลา
 
โปรดใส่รหัสการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ที่ท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ขาย WTravel.Co.Th 


 
  • หากท่านเลือกชำระค่าทัวร์ - ตั๋วเครื่องบิน หรือค่าบริการอื่นๆ ด้วยบัตรเครดิต แต่ท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางเพื่อนำบัตรเครดิตมาชำระที่สำนักงานของบริษัทฯ ท่านสามารถเลือกใช้บริการชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ได้
  • โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ขาย เพื่อขอรหัสการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออไลน์  ใส่ลงไปในช่องด้านล่าง พร้อมกด Submit เพื่อนำท่านไปสู่หน้าการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 
 
WTravel.Co.Th ได้อำนวยความสะดวกแก่ท่าน โดยการชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด  ก็สามรถขำระได้ โดยท่านปฎิบัติตามขั้นตอน ดังนี้.-
 
  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าท่านต้องการจะชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์
  2. เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมเลขที่อินวอยส์ หรือเลขที่อ้างอิง(รหัสการชำระะงิน)ให้ท่าน
  3. ท่านเข้าไปที่ Web site www.wtravel.co.th เลือกการชำระด้วยบัตรเครดิออนไลน์
  4. นำเลขที่อินวอยส์ หรือเลขที่อ้างอิง(รหัสการชำระะงิน) ที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ใส่ลงไปในช่อง Invoice no./Ref no. หลังจากนั้น คลิก Submit
  5. ระบบจะแสดงรายละเอียด บริการที่ท่านได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไว้ อาทิ เช่น รายละเอียดทัวร์, ตั๋วเครื่องบิน, สายการบิน, เส้นทางบิน  เป็นต้น พร้อมกับแสดงจำนวนเงินค่าบริการ
  6. เมื่อท่านตรวจเช็คข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม Check Out ระบบจะนำท่านไปยังเวบไซต์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน และทำตามคำแนะนำในเวบไซต์ธนาคารต่อไป จนเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ออนไลน์

ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ผ่านระบบ K Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุด มั่นใจสูงสุดได้ว่าข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นความลับด้วยระบบเข้ารหัสข้อมูล Secure Socket Layer(SSL) แม้แต่ Wtravel.co.th   ก็ไม่สามารถเห็นข้อมูลของท่าน
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kasikornbank.com