ค่าสมัครสอบโครงการฯ AYP 
  • ค่าสมัคร 200.- บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ
  • สามารถโอนค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตามธนาคาร และเลขที่บัญชี ดังต่อไปนี้.-

ธนาคาร เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 173-2-38638-8
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) 009-0-25414-5
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 022-3-83514-7
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 061-0-22167-1
  • พร้อมส่งหลักฐานโอนค่าสมัครสอบ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครสอบ มาทางเมล์ education@worantex.com หรือทาง Line ที่ Line ID : weducation หรือ แฟ็กซ์ มาที่หมายเลข 02-374-2600
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-374-1300 ต่อ 220, 230 สายด่วน 086-321-1212
    ไลน์ไอดี @weducation