ทำความรู้จักกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา  AYP (High School Academic Year Program in America) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเยาวชนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารจัดการโดยองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลอเมริกัน 
 
Worantex Education ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตัวแทนในการคัดเลือกนักเรียนไทยที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี เพื่อเดินทางไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ชีวิตในต่างแดน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน จะจัดหาโรงเรียนระดับ High School ในท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ซึ่งการศึกษาในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาและใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลานั้น จะช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ให้ดียิ่งขึ้น