ก่อนไปอเมริกา

ก่อนวันออกเดินทาง น้องๆ ควรจะศึกษาข้อมูลของรัฐ และเมืองที่น้องจะเดินทางไป ดูสภาพอากาศ เพื่อจะได้เตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม ในกรณีน้องๆ ต้องเดินทางจากสนามบินไปยังที่พักเอง น้องๆ จะต้องศึกษาวิธีการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางล่วงหน้า โดยการสอบถามข้อมูลจากนายจ้าง หรือการศึกษาจากแผนที่ ควรศึกษาว่ามีรถโดยสารจากสนามบินไปยังที่พักหรือไม่ในกรณีที่เที่ยวบินไปถึงเวลาค่ำ เพราะถ้าไม่มีรถก็ต้องหาที่พักค้างคืนก่อน

การเตรียมเอกสารสำคัญที่จะต้องนำไปด้วย ได้แก่ เอการ DS-2019 ตั๋วเครื่องบิน เอกสารรายงานตัวของบริษัทที่ออกให้น้องๆ และเอกสารส่วนตัวที่สำคัญอื่นๆ ข้อสำคัญน้องๆ ควรจะถ่ายเอกสารต่างๆ เหล่านี้สำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน หรือเอกสารสูญหาย น้องๆ สามารถนำสำเนานี้เพื่อยืนยันออกเอกสารใหม่ และควรจะเก็บไว้ที่เมืองไทยด้วย 1 ชุด

น้องๆ ควรจะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากเมืองไทยไปด้วย โดยหาแลกได้จากธนาคารต่างๆ โดยนำหนังสือเดินทางไปแสดงต่อธนาคาร เงินที่นำไปควรไม่ต่ำกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อสำรองไว้เป็นค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในระยะแรกที่ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากนายจ้าง 

น้องๆ ควรจะจัดกระเป๋าเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อง 1 สัปดาห์ เพราะการจัดกระเป๋าล่วงหน้าจะทำให้ตรวจสอบสิ่งที่ขาดตกบกพร่อง และไม่เกิดความฉุกละหุกในการจัดกระเป๋าสัมภาระ การเตรียมกระเป๋าเล็กสะพายขึ้นเครื่อง ทางสายการบินอนุญาตให้นำกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องได้ เช่นกระเป๋าเงิน เอกสารส่วนตัว ที่จำเป็นต้องพกติดตัวตลอดเวลา สายการบินจะอนุญาตให้น้องๆ โหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น นอกจากนี้น้องๆ ยังสามารถนำกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กขึ้นไปบนเครื่องได้(Carry On Bag) ซึ่งน้ำหนักจะต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และสามารถว่างไว้บนชั้นวางของบนศรีษะผู้โดยสารได้

ก่อนเดินทางน้องๆ ควรจะต้องตรวจสุขภาพให้เรียบร้อย โดยเฉพาะสุขภาพช่องปาก เพราะที่อเมริกา การตรวจช่องปาก มีราคาที่แพงมาก 

ในกรณีที่น้องๆ ต้องการนั่งที่นั่งบนเครื่องบินริมหน้าต่าง (Window Seat) หรือริมทางเดิน(Aisle Seat) ควรแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเช็คอิน

น้องๆ ควรไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิ และเช็คอินก่อนที่เครื่องจะออกไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

 
  
 
 
สายด่วน  086-321-1212 (พี่นุช)
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com


  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 7 (2018-2019)นางสาวณภัชพร ภพศิริฟุ้ง (น้องใบปอ) อายุ 16 ปี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานครเด็กชายดลวรรธน์ เดชยา (น้องน่าน) อายุ 14 ปี
โรงเรียนไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานครนางสาวนันท์นภัส ธูปแก้ว อายุ 15 ปี
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

นายภานุพงศ์ ลี้สกุล อายุ 16 ปี
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี