รู้จักเรา

UbonEducation.Com ภายใต้การดำเนินการโดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ แลกเปลียนวัฒนธรรม ต่างประเทศ

บริษัทฯ เปิดดำเนินการในปี 2550 โดยในปีแรกบริษัทฯ ได้เป็นผู้พานักศึกษาไทย 250 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปีต่อๆ มา จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้พานักเรียน นักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการต่างๆ หลายหลายประเทศ อาทิ เช่น  ออสเตรเลีย, แคนาดา, อังกฤษ, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ(TIECA) และเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)

กลับสู่หน้าหลัก
 
  
 
 
สายด่วน  086-321-1212 (พี่นุช)
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com


  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 7 (2018-2019)นางสาวณภัชพร ภพศิริฟุ้ง (น้องใบปอ) อายุ 16 ปี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานครเด็กชายดลวรรธน์ เดชยา (น้องน่าน) อายุ 14 ปี
โรงเรียนไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานครนางสาวนันท์นภัส ธูปแก้ว อายุ 15 ปี
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

นายภานุพงศ์ ลี้สกุล อายุ 16 ปี
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี