ทำความรู้จักกับเรา

UbonEducation.Com ภายใต้การดำเนินการโดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ แลกเปลียนวัฒนธรรม ต่างประเทศ

บริษัทฯ เปิดดำเนินการในปี 2550 โดยในปีแรกบริษัทฯ ได้เป็นผู้พานักศึกษาไทย 250 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปีต่อๆ มา จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้พานักเรียน นักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการต่างๆ หลายหลายประเทศ อาทิ เช่น  ออสเตรเลีย, แคนาดา, อังกฤษ, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ(TIECA) เลขที่สมาชิก 69 ปีที่เป็นสมาชิก 2554 และเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่สมาชิก 929 ปีที่เป็นสมาชิก 2552

กลับสู่หน้าหลัก
 
  
 
 
สายด่วน  086-321-1212 (พี่นุช)
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com  
นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 7 (2018-2019) ล่าสุด...


 
Copyright © 2007-2018 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
 
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600