รู้จักเรา

UbonEducation.Com ภายใต้การดำเนินการโดย บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อ แลกเปลียนวัฒนธรรม ต่างประเทศ

บริษัทฯ เปิดดำเนินการในปี 2550 โดยในปีแรกบริษัทฯ ได้เป็นผู้พานักศึกษาไทย 250 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปีต่อๆ มา จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้พานักเรียน นักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการต่างๆ หลายหลายประเทศ อาทิ เช่น  ออสเตรเลีย, แคนาดา, อังกฤษ, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ(TIECA) และเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)

กลับสู่หน้าหลัก
 
 Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.


"เราภูมิใจที่ได้พาชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และท่องเที่ยว มาแล้วหลายพันคน"

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
อีเมลล์ education@worantex.com
เว็บไซต์หลัก www.worantex.com

Line : @Weducation

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือ หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ 
และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก