\

ส่งนักเรียนโครงการทุนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 6

น้องบุค และครอบครัว

น้องไนท์ นายศณิรัฐ ธรรมยศ อายุ 16 ปี และครอบครัว

น้องบุค นายภูศิษฐ์ เกียรติชัยเลิศนภา อายุ 15 ปี

น้องเอิง นางสาวณัฏฐิยา ศิษฎิโกวิท อายุ 17 ปี

น้องเอิง และครอบครัว

บรรยากาศครอบครัวและเพื่อน ๆ มาส่งน้องแจนที่สนามบินค่าาาา

ไม่ต้องร้อง ๆ นะเพื่อน ๆ อีก 10 เดือนเจอกันนะค่ะ ✈✈✈

น้องแจน นางสาวรัตติยา กล้าแข็ง อายุ 16 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาราชภัฏนครปฐม

น้องน้ำขิง นางสาว ชลลนาถ ฉัตรจริยเวศน์ อายุ 17 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

น้องน้ำขิง และครอบครัวค่ะ ^__^

เดินทางปลอดภัยค่ะ ✈✈✈

"น้องบิ๊ก" นายพิสิษฐ์ เกียรติชัยเลิศนภา อายุ 17 ปี

"น้องบิ๊ก" และครอบครัว

เพื่อน ๆ มาร่วมส่งน้องบิ๊กที่สนามบินจ้า
 
  
 
 
สายด่วน  086-321-1212 (พี่นุช)
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com


  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 7 (2018-2019)นางสาวณภัชพร ภพศิริฟุ้ง (น้องใบปอ) อายุ 16 ปี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานครเด็กชายดลวรรธน์ เดชยา (น้องน่าน) อายุ 14 ปี
โรงเรียนไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานครนางสาวนันท์นภัส ธูปแก้ว อายุ 15 ปี
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท

นายภานุพงศ์ ลี้สกุล อายุ 16 ปี
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี