\

ส่งนักเรียนโครงการทุนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 6

น้องบุค และครอบครัว

น้องไนท์ นายศณิรัฐ ธรรมยศ อายุ 16 ปี และครอบครัว

น้องบุค นายภูศิษฐ์ เกียรติชัยเลิศนภา อายุ 15 ปี

น้องเอิง นางสาวณัฏฐิยา ศิษฎิโกวิท อายุ 17 ปี

น้องเอิง และครอบครัว

บรรยากาศครอบครัวและเพื่อน ๆ มาส่งน้องแจนที่สนามบินค่าาาา

ไม่ต้องร้อง ๆ นะเพื่อน ๆ อีก 10 เดือนเจอกันนะค่ะ ✈✈✈

น้องแจน นางสาวรัตติยา กล้าแข็ง อายุ 16 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาราชภัฏนครปฐม

น้องน้ำขิง นางสาว ชลลนาถ ฉัตรจริยเวศน์ อายุ 17 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

น้องน้ำขิง และครอบครัวค่ะ ^__^

เดินทางปลอดภัยค่ะ ✈✈✈

"น้องบิ๊ก" นายพิสิษฐ์ เกียรติชัยเลิศนภา อายุ 17 ปี

"น้องบิ๊ก" และครอบครัว

เพื่อน ๆ มาร่วมส่งน้องบิ๊กที่สนามบินจ้า
 
 Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.


"เราภูมิใจที่ได้พาชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และท่องเที่ยว มาแล้วหลายพันคน"

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
อีเมลล์ education@worantex.com
เว็บไซต์หลัก www.worantex.com

Line : @Weducation

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือ หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ 
และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก