โครงการที่อยู่ระหว่างเปิดรับสมัคร / ข่าวสารโครงการ ทั้งหมด
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่น 11 เปิดสมัครรับแล้ว วันนี้ 
Aug 17, 2021 
ทุนฟรี ค่าโครงการ มูลค่า 400,000.-บาท\r\nทุนสมทบค่าตั๋วเครื่องบิน มูลค่า 20,000.-บาท\r\nทุนสมทบค่าโครงการ มูลค่า 10,000.-บาท

โอกาสที่นักเรียนจะได้รับทุนฟรี ไม่ไกลเกินฝัน 
Aug 17, 2021 
เปรียบเทียบระหว่างทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP กับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการอื่น

ทุกคำถามเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา มีคำตอบ 
Aug 17, 2021 
รวมคำถามยอดนิยมเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP พร้อมคำตอบให้หายสงสัย

นางสาวกนกดารินทร์ แซ่หลิ่ว (น้องหมิงจู) AYP 8 
Aug 17, 2021 
นางสาวกนกดารินทร์ แซ่หลิ่ว (น้องหมิงจู) จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Encore High School Hesperia, California.

นางสาวปณิดา กิจวิถี (น้องปาล์มมี่) AYP 8 
Aug 17, 2021 
นางสาวปณิดา กิจวิถี (น้องปาล์มมี่) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Walnut Ridge High School Walnut Ridge, Arkansas.

นางสาวอัลฮาร์วานี สะแลแม (น้องฮันนี่) AYP 8 
Aug 17, 2021 
นางสาวอัลฮาร์วานี สะแลแม (น้องฮันนี่) จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Spray High School Spray, Oregon.

นางสาวนงนภัส ลิม (น้องจิงจิง) AYP 8 
Aug 17, 2021 
นางสาวนงนภัส ลิม (น้องจิงจิง) จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Campbell County Comprehensive High School, Jacksboro, Tennessee.

นางสาวพรปวีณ์ มะสีพันธุ์ (น้องพลอย) AYP 8 
Aug 17, 2021 
นางสาวพรปวีณ์ มะสีพันธุ์ (น้องพลอย) จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Northwood High School, Shreveport, Louisiana.

นางสาวภัททิยา โอนวัง (น้องฟิล์ม) AYP 8 
Aug 17, 2021 
นางสาวภัททิยา โอนวัง (น้องฟิล์ม) จากโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Canyon Ridge High School, Twin Falls, Idaho.

นายพรรษกร พัชรากิตติ (น้องฟรังซ์) AYP 8 
Aug 17, 2021 
นายพรรษกร พัชรากิตติ (น้องฟรังซ์) จากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8 (2019-2020) Loup City High School, Loup City, Nebraska.

 
รายการ 10 รายการ จาก 15 รายการ 
 
 

 
 
 
สายด่วน  086-321-1212 
โทร 02-374-1300 ต่อ 210,220
id : @weducation
   : weducation
education@worantex.com


AYP 9 (2020-2021) Students
AYP 8 (2019-2020) Students